Privacy

Lion International B.V. (Bopita), gevestigd Energieweg 1, 6662 NS te Elst, is gehouden de privacy van de bezoeker op deze website te beschermen. Lees deze verklaring aandachtig door, zodat je weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk en deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 1 Inleiding

1.1
Voor Lion International B.V. handelend onder de naam Bopita is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens en IP-adressen, verkregen via onze website, worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bopita houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens

2.1
Om het gebruik van de website te bevorderen kan Bopita persoonsgegevens en IP-adressen vastleggen in een bestand. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld:

a. je kunt via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.
b. je kunt een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te krijgen of om een tijdelijke favorieten-lijst van artikelen in je “winkelmand” te plaatsen.
c. het is mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, email of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen.
d. het is mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen als je je hebt aangemeld voor de ontvangst van een digitale nieuwsbrief van Bopita via onze website.
e. daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via de social media kanalen van Bopita (Facebook, Instagram, Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in het geval van social media alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.
f. ook analyseren we regelmatig de bezoekers van de website www.bopita.com. Hiervoor gebruiken wij het statistieken-programma Google Analytics.

Voor het aanmaken van een account, het bevestigen en doorsturen van een webshop-bestelling of het versturen van een service aanvraag vragen wij je om (een gedeelte van) volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website
 • Betaalgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Inloggegevens van jouw account

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch

Artikel 3 Je rechten

3.1
Bopita wil duidelijk zijn over de wijze waarop wij met de persoonsgegevens van website-bezoekers en klanten omgaan. Deze Verklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht je echter vragen hebben over de wijze waarop Bopita met je persoonsgegevens omgaat, dan kun je ons een mail sturen.
3.2
Je kunt ook een mail sturen als je je gegevens wilt corrigeren of als je gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het per e-mail ontvangen van nieuwsbrieven.

Artikel 4 Cookies

4.1
Bopita maakt bij het aanbieden van zijn elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de klant heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de klant een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen en kunnen geen individuele gebruiker identificeren.

Artikel 5 Melding

5.1
De verwerking van persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Bopita, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om deze diensten aan jou te kunnen leveren en je de beste service te kunnen bieden of om je van nieuws te voorzien waar je je voor aangemeld hebt via je verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen. Bopita zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij verstrekken je persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer en emailadres aan servicepartners zoals onze transporteurs om je bestelling te kunnen bezorgen in opdracht van Bopita en aan de banken die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je betaling. In deze gevallen is de hoeveelheid verzonden gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1
Bopita behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Verklaring. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 7 Beveiliging van jouw gegevens

7.1
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
7.2
Inzage en wijzigen van jouw gegevens:
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kun je deze altijd wijzigen in jouw persoonlijke account. Je kunt hiervoor inloggen op jouw account. Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag je persoonsgegevens wilt inzien of deze wilt laten verwijderen, neem dan contact op met de marketing-afdeling van Lion International B.V. via de volgende gegevens:

Lion International B.V.
Afd. Marketing
Energieweg 1
6662 NS Elst Gld.
Nederland

Of door een e-mail te sturen naar follow@bopita.com.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

7.3
Autoriteit Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4
Contactgegevens:
Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door te bellen naar +31 481 37 57 17 of via de service-omgeving op www.bopita.com. Mailen kan ook naar follow@bopita.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 mei 2021.